Stránky číta 20 ľudí.        tvoja IP adresa: 44.192.254.173 1. Október 2023    Nedeľa, 01:14.30
   Späť na oznamy   


28.05.2018
GDPR (General Data Protection Regulation)

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

GDPR (General Data Protection Regulation) alebo všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov. Ide o nariadenie Európskej únie, ktoré upravuje a nahrádza doterajší zákon o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť GeCom s.r.o., so sídlom Hviezdoslavova 1A, 071 01 Michalovce, (ďalej "GeCom") si je vedomá dôležitosti ochrany Vašich osobných údajov a plne ju rešpektuje. V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len "Nariadenie 2016/679") je povinná Vás v súvislosti s registráciou požiadať o poskytnutie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov. Vezmite, prosím, na vedomie, že registrácia a s ňou súvisiaci súhlas sú dobrovoľné a záleží úplne na Vašom rozhodnutí, či svoje osobné údaje spoločnosti GeCom poskytnete a v akom rozsahu tak urobíte.

V prípade, že nesúhlasíte s poskytnutím svojich osobných údajov a ich spracovaním podľa podmienok tu uvedených, prosím žiadne osobné údaje spoločnosti GeCom neposkytujte. Ak nebude Gecom schopná pre nedostatok osobných údajov z Vašej strany alebo nedostatočného oprávnenia na spracovanie Vašich osobných údajov s Vami zahájiť spoluprácu, je Gecom oprávnená od tejto spolupráce odstúpiť.

Ak poskytnete spoločnosti GeCom svoje osobné údaje v registrácií a neuvediete zároveň príslušné obmedzenia, vyjadrujete týmto svoj súhlas s tým, aby platili podmienky nižšie uvedené. Tento súhlas sa vzťahuje aj na údaje, ktoré ste už doteraz spoločnosti Gecom poskytli. Ďalej súhlasíte s tým, aby Gecom, ako správca osobných údajov podľa Nariadenia 2016/679 zhromažďovala, uchovávala a používala na vytváranie podkladov pre tvorbu štatistík všetky Vaše osobné údaje, ktoré uvediete v registrácií.

Tento súhlas je udelený po dobu spolupráce so spoločnosťou GeCom, s.r.o. a môže byť Vami kedykoľvek písomne odvolaný na predajni s adresou Hviezdoslavova 1A, 071 01 Michalovce. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol udelený pred jeho odvolaním. Ak poskytnete spoločnosti Gecom svoje osobné údaje, vyhlasujete, že ste boli spoločnosťou informovaný(á) o rozsahu a účelu spracovania osobných údajov a že s týmto súhlasíte.

Vami poskytnuté osobné údaje budú spracovávané len spoločnosťou GeCom, s.r.o., jej zamestnancami a / alebo jej zmluvnými partnermi, prípadne zamestnancami týchto zmluvných partnerov GeCom, pričom všetky tieto osoby sú viazané povinnosťou mlčanlivosti. Počas spracovávania budú mať k Vašim údajom prístup len tieto osoby. Osobné údaje budú zabezpečené tak, aby bola zabezpečená ochrana Vašich práv v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Spoločnosť GeCom, s.r.o. je oprávnená poskytnúť Vaše osobné údaje tretej osobe, ktorá ich už ďalej nesmie poskytnúť inej osobe a je viazaná mlčanlivosťou, a to za podmienky, že s týmto súhlasíte. GeCom, s.r.o. môže využiť Vaše osobné dáta pre získanie hromadných podkladov na vykonanie štatistík alebo na rôzne vyhodnocovanie v oblasti výskumu trhu a anonymizované výsledky tejto svojej činnosti následne zdieľať s tretími osobami.

Vami poskytnuté osobné údaje budú spracovávané v písomnej a elektronickej forme.

V súlade s Nariadením 2016/679 máte právo požadovať od spoločnosti Gecom prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vašej osoby, na ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenie spracovania a právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Ak sa budete domnievať, že spracovaním Vašich osobných údajov je porušené Nariadenie 2016/679, môžete podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov. Ak budete mať akékoľvek otázky alebo požiadavky, kontaktujte nás na gecom@gecom.sk radi Vám pomôžeme. GeCom, s.r.o. v plnej miere rešpektuje Vaše súkromie, váži si Vašu dôveru a chráni Vaše osobné údaje pred zneužitím. Tieto osobné údaje sú zhromažďované a ukladané v bezpečnej databáze chránenej proti zneužitiu a neoprávnenému prístupu. Gecom bude postupovať pri spracovávaní Vašich osobných údajov v súlade s právnymi predpismi vzťahujúcimi sa k ochrane osobných údajov, najmä s nariadením 2016/679.SLUŽBY
Zákaznický portál
E-mail
Optický internet
Internet cez Anténu
GeCom TV
Nastavenie Email-u
Pracovné ponuky
Registrácia modernTV
SLEDUJ TELEVÍZIU
modernatv
SLEDUJ KAMERY
kamera1
OTESTUJ RÝCHLOSŤ
speedtest
PRACOVNÉ PONUKY
Pracovné ponuky
Zákaznícky portál
Zmluva:
Heslo:


GeCom, s.r.o. © všetky práva vyhradené.  

Používame cookies aby sme pre vás zabezpecili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Ak budete pokracovat v používaní tejto stránky budeme predpokladat, že ste s nou spokojní. Viac informácií