Stránky číta 8 ľudí.        tvoja IP adresa: 3.236.232.99 21. Október 2021    Štvrtok, 22:53.19

Čo je FUP?

Pre programy WIFI je uplatňovaná kotrola rýchlosti typu Fair Usage Policy (tzv. FUP), inými slovami politika spravodlivého zdieľania pásma medzi zákazníkmi.

Prečo FUP?

FUP upravuje rýchlosť využívania flat služieb tak, aby dochádzalo k rovnomernejšiemu využívaniu dostupnej kapacity prenosovej siete operátora všetkými zákazníkmi a tak sa zamedzilo zhoršeniu parametrov kvality služby jedného zákazníka v prospech druhých. Veríme, že tento pozitívny krok uvíta podstatná väčšina našich zákazníkov.

Vysvetlivky

* Objem dát, ktoré zákazník sťahuje buď smerom k sebe (download) alebo odchádzajúce dáta (upload) len v čase od 8:00 do 23:00. Mimo tento čas nie je aktivované uplatňovanie FUP. Zníženie rýchlosti sa môže prejaviť vždy na obdobie 24 hodín.

** Prepočítaná mesačná hodnota, ktorá je len teoretická v čase spičky

Popis FUP pri samostatnom mikrovlnnom pripojení

Produkt Rýchlosť download/upload až do 24hod. objem dát s plnou rýchlosťou* Mesačný objem dát s plnou rýchlosťou* Rýchlosť po prečerpaní limitu na 24hod. može klesať až do
AIR 15 AC 15 / 1 Mbit 10 GB **300 GB 1 / 1 Mbit
AIR 30 AC 30 / 3 Mbit 15 GB **450 GB 3 / 1 Mbit
AIR 50 AC 50 / 5 Mbit 20 GB **600 GB 5 / 1 Mbit
AIR 10 10 / 1 Mbit 10 GB **300 GB 1 / 1 Mbit
AIR 20 20 / 2 Mbit 15 GB **450 GB 2 / 1 Mbit
AIR 30 30 / 3 Mbit 20 GB **600 GB 3 / 1 Mbit
AIR SENIOR 10 / 0,5 Mbit --- 10 GB 1 / 0,5 Mbit
AIR HOME 10 / 1 Mbit 5 GB --- 1 / 1 Mbit
AIR BASIC 20 / 2 Mbit 10 GB --- 1 / 1 Mbit
AIR PROFI 20 / 4 Mbit 15 GB --- 1 / 1 Mbit
5G MINI2 10 / 0,5 Mbit --- 2 GB 64 / 64 Kbit
5G MINI5 10 / 0,5 Mbit --- 5 GB 1 / 0,5 Mbit
5G MINI 10 / 0,5 Mbit 3+3 GB --- 1 / 0,5 Mbit
5G BASIC 15 / 1 Mbit 5+5 GB --- 1 / 1 Mbit
5G MAXI 15 / 2 Mbit 10+10 GB --- 1 / 1 Mbit
Rýchla voľba
Zákaznický portál
E-mail
GeCom TV
Štatistika pripojenia
Nastavenie Email-u
Pracovné ponuky
Kamery
KAMERY
kamera1
speedtest
elektromontaznik
Zákaznícky portál
Zmluva:
Heslo:


GeCom

BiStyle

GeCom, s.r.o. © všetky práva vyhradené.