Stránky číta 13 ľudí.        tvoja IP adresa: 3.208.22.127 24. Máj 2019    Piatok, 09:30.44
Pripojenie firmy

Optické alebo rádiové pripojenie s vysokou prioritou trafiku, ktorý umožňuje spoľahlivý prenos dát, hlasu VoIP a obrazu.

Aktivačný poplatok
 zriadenie prípojného miesta
 optická prípojka alebo pripojenie vzduchom
dohodou

Cenník
kliknutím na názov produktu si ho môžete objednať

Produkt Max.
rýchlosť
pripojenia
Využite Cena bez DPH
24 mes.
viazanosť

Pripojenie firmy optickým káblom
Firma 3 100 / 20 Mbit 1-3 PC v kancelárii, 3x email_1GB 15 €
Firma 6 100 / 50 Mbit 4-6 PC v kancelárii, 6x email_1GB, servis u klienta zdarma 25 €
Firma 10 100 / 100 Mbit 7-10 PC v kancelárii, 10x email_1GB, servis u klienta zdarma 40 €
Pripojenie firmy vzduchom
AIR Firma 3 30 / 3 Mbit 1-3 PC v kancelárii, 3x email_1GB 15 €
AIR Firma 6 30 / 5 Mbit 4-6 PC v kancelárii, 6x email_1GB, servis u klienta zdarma 25 €
AIR Firma 10 30 / 10 Mbit 7-10 PC v kancelárii, 10x email_1GB, servis u klienta zdarma 40 €

každé pripojenie firmy je ochránené rýchlostným FUP limitom pre nadmerné využívanie linky

Cenník služieb

Produkt Cena bez DPH

aktivácia služby GeCom (v prípade vlastných zariadení) zdarma
zmena programu z nižšieho na vyšší 0 €
zmena programu z vyššieho na nižší cena mesačnej splátky
zmena bydliska podľa rozsahu prác
výjazd a servis u zákazníka 10 € /každá začatá polhodina
prerušenie, na základe žiadosti cena mesačnej splátky
poplatok za omeškanie platby po splatnosti 10 €
zmluvná pokuta za poškodenie alebo nevrátenie zapožicaných zariedení 100 €
porušenie zmluvných podmienok, nedovolené zdieľanie internetu 100 €
odvírovanie PC 30 €
reinštalácia PC 30 €
archivácia dát 10 €
vytvorenie-zmena mailovej schránky 3 €
ďalšia e-mail schránka 1 € /mesačne
dynamická verejná IP adresa 3 € /aktivácia a 2 € /mesačne
registracia domény www."vašadomena".sk 10,00 € /aktivácia a 20 € /ročne
 cenník webhostingu

 skryť cenník služieb

Príplatky
 koaxiálny kábel 1m + 3,000 €
 UTP kábel 1m + 0,500 €
 Koncovka RJ45 s krytkou a zakrimpovaním + 1,500 €
 PCI ethernet karta s inštaláciou + 10,00 €
 lištovanie u klienta 1m + 3,000 €
 ethernet zásuvka na stenu + 10,00 €
 verejná IP adresa 3,00 € /mesačne
 VIP servis s výjazdom do 30minút 20,00 € /mesašne(alebo podľa dohody)
Rýchla voľba
Zákaznický portál
E-mail
GeCom TV
Štatistika pripojenia
Nastavenie Email-u
Pracovné ponuky
Kamery
KAMERY
kamera1
elektromontaznik
Zákaznícky portál
Zmluva:
Heslo:


GeCom

BiStyle

GeCom, s.r.o. © všetky práva vyhradené.